Yatmadan önce Okunacak Sure ve Dualar

Yatmadan önce Okunacak Sure ve Dualar
Yatmadan önce Okunacak Sure ve Dualar

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) buyurdu ki:

Bir kimse yatağa girince sağ tarafına dönüp sağ elinin sağ yanağının altına koyarak, şu duayı okusun;

” Bismike, Allâhümme emûtü ve ahya ”

Meali :
Allah’ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim.’ “(Buhârî, Daavât 7, 8, 16, Tevhîd 13)

Yatağına yatmak istediğin zaman namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanına yat ve:

” Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce’tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte.”

Meali :
” Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen, korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.”

Yatağınıza girdiğiniz zaman -veya istirahate çekildiğiniz zaman

otuz üç defa “Allahü ekber”,
otuz üç defa”sübhânallah”,
otuz üç defa da “elhamdülillâh” deyiniz.”(Buhârî, Farzu’l-humüs 6)

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yatacağı zaman :

Kul hüvallâhü ahad,
Kul eûzü bi-rabbi’l-felak,
Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs’ı (Muavvizât’ı)
okuyarak ellerine üfler, onları vücuduna sürerdi.” (Buhârî, Daavât 12)

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem uyumak istediği zaman sağ elini yanağının altına koyarak şöyle derdi :

” Allâhümme kınî azâbeke yevme teb’asü ibâdek.”

Meali :
” Allah’ım! Kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azâbından koru!” (Tirmizî, Daavât 18)

Uykudan uyanırken de şöyle söylesin ;

‘Elhamdü lillahillezî ahyâna ba’dema emâtenâ ve ileyhin nuşûr.’

Meali :
“Allah’a hamdederim ki beni uyuduktan sonra diriltti. Öldükten sonra da diriltecek.” (Tirmizî, Daavât 28)

Tebareke (Mülk) Suresi hakkında, Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu:

o sure koruyucudur,
o sure kurtarıcıdır,
kabir azabından kurtarır.