Kayıt ol Giriş
Giriş на сайт
Dua Sitesi
Yeni Makaleler
Bugün, 00:38
4
0
19-05-2018, 21:30
24
0
19-05-2018, 21:18
23
0
» Arşiv- 02.12.2017

Amenerrasulü Duası Arapça, Türkçe Okunuşu ve Faziletleri

2-12-2017, 16:30
Yazar: Adminn
Gösterim: 1332
Yorumları: 0
Amenerrasulü Duası Arapça, Türkçe Okunuşu ve Faziletleri

Amenerrasulü Duası Arapça ResmiAmenerrasulü Duası Arapça Resmi


Bismillahirrahmanirrahim

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve Ata’na gufraneke Rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, Rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, Rabbena vela tahmil Aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, Rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente Mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.
Kategori: Etkili Dualar

Âyetel Kürsi Duası ve Anlamı

2-12-2017, 00:59
Yazar: Adminn
Gösterim: 422
Yorumları: 0
Âyetel Kürsi Duası ve Anlamı

Âyetel Kürsi DuasıÂyetel Kürsi Duası


"Allâhu lâilâhe illâ huve'l-hayyu'l-kayyûm. Lâ-te'huzuhü sinetun ve-lâ nevm. Lehû mâ fi's-semâvâti vemâ fi'l-ard. Men-zellezî yeşfe'u 'indehû illâ bi-iznih. Ya'lemu mâ-beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhitûne bi-şey'in min-'ilmihî illâ bi-mâ şâ'. Vesi'a kursiy-yuhu's-semâvâti va'l-arda ve!â ye'ûduhû hıfzuhumâ ve hüve'l-aliyyu'l-azîm."
Kategori: Etkili Dualar

İstigfar Duâsı ve Fazileti

2-12-2017, 00:34
Yazar: Adminn
Gösterim: 455
Yorumları: 0
İstigfar Duâsı ve Fazileti

İstigfar Duâsı Arapça Resmiİstigfar Duâsı Arapça Resmi


Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere ‘Estagfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh’ (57) okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu.
Kategori: Etkili Dualar