Gün :14 Ocak 2018

Rızık Açmak İçin Okunan Dualar

Rızık Açmak İçin Okunan Dualar Rızık Açma Duası Rızık Duası: “Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen

Hizbul Bahr Duası(Dilek ve Hacet Duası)

Hizbul Bahr Duası(Dilek ve Hacet Duası) HİZBU’L BAHR DUASININ FAZİLETLERİ; Hizbul Bahr Duasının Duanın faziletleri oldukça çoktur. Özellikle yatakta yatan bir hastanın şifası için üç gün boyunca yaklaşık 25 kere okunması gerekir. Eğer hastanın eceli Allah tarafından gelmemiş ise hasta en kısa zamanda İnşallah şifasını bulacaktır.