Gün :5 Nisan 2018

Belâları Önleme Duâsı

Belâları Önleme Duâsı  Türkçe Okunuşu: Bismillûhirrahmânirrahîm, Hassantü nefsi ve ehli ve men hadaranî ev gâbe annî bil hayyillezî lâ yemûtü, vel-ce’tü zahrî fi hıfzi zâlike lil hayyil kayyûmi. Ve asbahtü fi civârillâhillezî lâ yurâmü velâ yüstebâhü ve fi zimmetihi ve zamânihillezi lâ yuhferu zamânun indehu. Festemsektü biurvetillâhil vuskâ, rabbî ve Rabbissemâvâti ve! ardi lâ ilâhe

Veysel Karani’nin Duâsı

Veysel Karani’nin Duâsı  Okunuşu: Bismilahirrahmânirrahîm, İlâhî, ente Rabbî ve enel abdü ve entel Hâliku ve enel mahlûku ve enterRezzâku ve enel merzûku. Ve entel Mâliku ve enel memlûku ve entel Azîzü ve enezzelîlü ve entel Ganiyyü ve enel fakîrü ve entel Hayyü ve enel mümîtü, ve entel Baki ve enel fâni ve entel Kerîmu ve