”7 Gün için Ayrı Ayrı Zikirler” Maksada Ulaşmak ve Kabul Görmek için Hergüne Ayrı Zikir

‘7 Gün için Ayrı Ayrı Zikirler” Maksada Ulaşmak ve Kabul Görmek için Hergüne Ayrı Zikir

”7 Gün için Ayrı Ayrı Zikirler” Maksada Ulaşmak ve Kabul Görmek için Hergüne Ayrı Zikir
”7 Gün için Ayrı Ayrı Zikirler” Maksada Ulaşmak ve Kabul Görmek için Hergüne Ayrı Zikir

Gazzâli’den; Her kim maksadına ulaşmak,insanlar arasında kabul görmek veya saadet içinde olmak,dilek ve hacetinin kabul olmasını ister ise bu zikirlere devam etsin.(el-Kevâkibül Lemmâah)

Dünya ve ahiret saadeti ve isteklerimiz için.

Pazartesi günü: ” La havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim.(1000)”

Salı günü: “Allahümme salli alâ seyydina muhammed.”(1000)

Çarşamba günü: “Estağfirullahel azim.(1000)”

Perşembe günü.” Sübhânnellâhi ve bi hamdih.(1000)”

Cuma günü:” Ya Allah”(1000)

Cumartesi günü: “Lâ ilâhe illellâh.”(1000)

Pazar günü: “Ya Hayyü Yâ Kayyûm(1000)”

Kaynak: Dua Ve havas Ansiklopedisi

Bir cevap yazın