Abdullah İbnu Zeyd İbni Asım İbni’l-Ensâri radıyaIlahu anh’ın anlattığına göre-Hadis-i Şerif

Abdullah İbnu Zeyd İbni Asım İbni’l-Ensâri radıyaIlahu anh’ın anlattığına göre-Hadis-i Şerif

Abdullah İbnu Zeyd İbni Asım İbni’l-Ensâri radıyaIlahu anh’ın anlattığına göre
Abdullah İbnu Zeyd İbni Asım İbni’l-Ensâri radıyaIlahu anh’ın anlattığına göre

3567 – Abdullah İbnu Zeyd İbni Asım İbni’l-Ensâri radıyaIlahu anh’ın anlattığına göre, kendisine:

Bizim için, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın abdestiyle bir abdest al da görelim!” diye talepte bulunuldu. O, hemen bir kap su isteyip, önceki hadiste anlatılan şekilde abdest aldı. Abdest alışını anlatan rivâyette şu farklı açıklama var:
Başını meshettikte ellerini saçları üstünde ileri ve geri doğru yürüttü. Şöyle ki: Mesh ameliyesine başın ön kısmından başladı, ellerini enseye doğru götürdü. Sonra, başladığı yere kadar geri getirdi. Sonra ayaklarını yıkadı.”
Müslim’in bir rivâyetinde şöyle denmiştir: “Başını üç kere meshetti.

Buhari, Vudü 38; Müslim, Tahâret 18, 19, (235, 236); Muvatta, Tahret 1, (1, 18); Ebu Dâvud, Tahâret 50, (118,119,120); Tirmizi, Tahâret 27, 36, (35, 47); Nesai, Tahâret 80, 81, 82, (1, 71, 72).

Abdullah İbnu Zeyd İbni Asım İbni'l-Ensâri radıyaIlahu anh'ın anlattığına göre-Hadis-i Şerif

3568 – Buhari rahimehullah’ın bir rivâyetinde şöyle denmiştir:
Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm abdest uzuvlarını ikişer kere yıkayarak abdest aldı.
Buhâri, Vudü 23.
Ebu Dâvud’un bir rivâyetinde, Mikdâm İbnu Ma’dikerb’den şu kaydedilir:
“Sonra başını, içiyle ve dışıyla iki kulağını meshetti.”
Ebu Dâvud, Tahâret 50, (121).
Yine Ebu Dâvud’un bir başka rivâyetinde şöyle denmiştir: “Kulaklarını içleriyle dışlarıyla meshetti, parmaklarını kulaklarının deliklerine soktu.
Ebü Dâvud, Tahâret 123.

Abdullah İbnu Zeyd İbni Asım İbni'l-Ensâri radıyaIlahu anh'ın anlattığına göre-Hadis-i Şerif

3569 – Abdullah İbnu Amr İbni’l-As radıyallahu anhümâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir bedevi gelerek, abdestten sordu. Resûlullah ona uzuvların üçer kere yıkanmasını gösterdi. Sonra da: “Abdest işte böyle alınır! Kim buna bir ziyâdede bulunursa, fena bir iş yapmış olur, haddi aşar ve zulmeder” buyurdu.
Ebu Davud, Tahâret 51, (135); Nesâi, Tahâret 105, (1, 88). Bu metin Nesâi’ye aittir.

Abdullah İbnu Zeyd İbni Asım İbni'l-Ensâri radıyaIlahu anh'ın anlattığına göre-Hadis-i Şerif

3570 – Ebu Dâvud’un bir rivâyetinde şöyle gelmiştir: “… Sonra başını meshetti. Şehadet parmaklarını kulaklarına soktu. Başparmaklarıyla kulaklarının dışlarını meshetti. Şehadet parmaklarıyla kulakların içini meshetti…” Rivâyetin sonunda şu ifâde var:
“Abdest işte böyledir. Kim buna ziyadede bulunur veya bundan eksiltme yaparsa kötü bir iş yapmış ve zulmetmiş olur yahut zulmetmiş ve kötü bir iş yapmış olur.

Ebü Dâvud, Tahâret 51, (135).
Nesâi’nin rivâyetinde özetle şöyle denmiştir: “… Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir bedevi geldi ve ondan abdest hakkında sordu. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm abdestin alınışını, uzuvları üçer sefer yıkayarak gösterdi, sonra şöyle söyledi: “Abdest işte böyledir. Kim buna ziyâdede bulunursa kötü bir iş yapmış, haddi aşmış ve de zulmetmiş olur. ”
Nesâi, Tahâret 105, (1, 88).