Adale ağrıları ve hastalıklar için dua (Nihat Hatipoğlu)

Adale ağrıları ve hastalıklar için dua (Nihat Hatipoğlu)

Adale ağrıları ve hastalıklar için dua (Nihat Hatipoğlu)

Ağrıyan yer üzerine sağ el konularak “Ya Kavi” zikri okuyabildiğin kadar okunur ve arkasından şifa ayetleri okunur.

Şifa ayetleri :Bismillahirrahmanirrahim”Ve yeşfi suduura kavmin mu’minin.Ve şifaün lima fissudur. Fihi şifaün linnas.ve nunezzilu minel Kurani ma hüve şifaun rahmetun.ve iza maridtu fehuve yeşfin.Kul huve lillezine huden ve şifa”