Adale ve Kas Ağrıları için Dua

Adale ve Kas Ağrıları için Dua

Adale ve Kas Ağrıları için DuaAdale ve Kas Ağrıları için Dua

Ağrıyan ve hastalıklı yere el konur ve ilgili esma sıkça,yapabildiğince zikredilir ve ağrı geçinceye kadar sürekli tekrar edilir.

Adale ve Kas Ağrıları İçin: “El Kavi ” esması okunur,arkasından mutlaka şu şifa ayetleri okunmalıdır:

“Bismillahirrahmanirrahim,Ve yeşfi suduura kavmin mu’minin ve şifaun lima fissudur fihi şifaun linnas ve nunezzilu minel kurani ma huve şifaun rahmetun ve iza maridtu fehuve yeşfin kul huve lillezine amenu huden ve şifa”

1- Ağrıyan veya sancıyan yerin üzerine el konulup fatiha-ı şerife okunur ve yedi defa Allâhümme ezhib anni süe mâ ecidü) duası okunur.

2- Yasin suresi yetmiş sekizinci ayetten itibaren sonuna kadar bir şişe zeytin yağı üzerine 40 defa okunur, vücuttaki kırık, çatlak veya sancılı yer bu yağ ile yağlanırsa bi hürmeti hazihil âyât şifa bulur.

3- Her hangi bir yerinde ağrı olan bu duayı 70 defa okumalıdır.” Eûzü bi’izzetillâhi ve kudretihi min serrimâ ecidü ve ühâziru .”

4- Peygamberimiz Eshâbina, bütün agri ve ateşli hastalıklar için:“Bismillâhil kebîr eûzü billâhil azîm min serri külli irkin ne’ar ve serriharrin-nâr” duâsini okumayı öğretirdi.

Resûlullah efendimiz hasta ziyaretine gitmişti. Hastanın, çok ağrısı vardı. “Ağrıyan yeri sağ elin ile yedi kere mesh eyle! Her defasında E’ûzü bi’izzetillahi ve kudretihi min şerri mâ-ecidü ve ühâzirü oku!” buyurdu. (Bostân-ül-Ârifin)

Resûlullah yine buyurdu buyurdu ki: “Yağmur suyunu toplayıp, üzerine, Fâtiha-i şerîfe, Âyet-el-kürsi, İhlâs-ı şerîf ve Kul-e’ûzü sûreleri yetmişer kere okunur. Bu sudan aralıksız yedi sabâh içenlerin hastalıkları, ağrıları zâil olur.” Bunları, beş, on sâlih müslümân toplanıp, aralarında taksim ederek okuyup, suya üfleyebilirler” (Hazînet-ül-esrâr)