Allah’a Şükür için Şükür Duası

Allah’a Şükür için Şükür Duası

Allah’a Şükür için Şükür Duası
Allah’a Şükür için Şükür Duası

Şükür duası, bir müminin mutlaka bilmesi ve sık sık okuması gereken çok önemli dualardan biridir. Zira şükür ve tövbe kavramları bilen bir topluluk için büyük nimetlerdendir. Allah şükür ve tövbeyi Müslümanlara nasip kılarak onları kainatın en şerefli varlıkları haline getirdiğini bir kez daha göstermiştir.

Her gün defalarca kullandığımız “teşekkür” kelimesi dahi “şükür” kavramından gelmektedir. Fakat maalesef insanlara karşı küçük bir iyilikte her zaman teşekkürü dilimizden düşürmememize rağmen Allah karşısında çok azımız layıkıyla şükredebiliyoruz. ükür Duası

İslam tarihinde bilinen en eski ve en güvenilir şükür duası İbni Mace’nin Hz. Peygamber’den naklettiği şu duadır:

“Ya Rab, lekel hamdu kema yenbaği li celali vechike ve li azimi sultanike”

Hz. Muhammed rivayete göre sık sık bu duayı okur ve müminlere de bu duayı okumalarını önerirdi. Duanın Türkçe çevirisi şöyledir:

“Ya Rabbim, senin varlığının celaline ve senin hâkimiyetinin büyüklüğüne yaraşır şekilde sana hamd olsun (şükürler olsun)”

Allah, Kuran-ı Kerim’de “Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız.” (Âl-i İmrân-145) demektedir. Hz. Muhammed de sayısız kere şükretmenin faziletleri üzerinde durmuştur.

Kuran’da Allah, kullarının kendisini anmasını ve nankörlük etmeden kendisine şükretmesini şu sözlerle ifade etmektedir:

“Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.” (Bakara- 152)

Nankörlükten kasıt insanın Allah’ın verdiği can için ve kendine bahşettiği sağlık için vefa borcu göstermesidir.

“Allah, sizi analarınızın karnından, siz hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.” (Nahl- 78)

Allah kullarına verdiği kulaklar, gözler ve kalpler dışında hem tarımdan elde edilen nimetler hem de hayvanlardan elde edilen faydadan ötürü şükretmenin gerektiğini şu iki ayeti kerimede ifade buyurmuştur:

“Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hâlâ şükretmeyecekler mi?” (Yâsîn- 34/35)

“Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi?” (Yâsîn- 73)

Allah yeryüzünde sahip olunan iktidar ve imkanlar ile geçim kaynaklarını da nimet saymakta ve bunlar için de şükretmenin gerekliliğini ifade etmektedir.

“Andolsun, size yeryüzünde imkân ve iktidar verdik. Sizin için orada birçok geçim imkânları da yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz!” (A’râf- 10)

Hz. Muhammed de şükür konusunda “insan” merkezli bir görüş belirterek şöyle buyurmuştur:

“İnsanlara karşı hamdetmeyen (teşekkür etmeyen), onlara nankörlük yapan insan, Allah’a karşı da hamdetmez.” (Ebû Dâvud, Tirmizi)

İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (İşte onun için) insana şöyle emrettik: “Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır.” (Lokman- 14)

Bir cevap yazın