Allah’ın sevdiği kullardan olmak için

Allah’ın sevdiği kullardan olmak için
Allah’ın sevdiği kullardan olmak için

Allah’ın sevdiği kullardan olmak için Mükaddim ismi celili ile Resulullah’a (s.a.v.)salatu selam getireni Allah (c.c.) sevdiği kullar arasına dahil eder.

Salli ve sellim ve bârik ya mükaddimu alâ seyyidil mürseline ve lehû nüazzımü.

Anlamı :
Ey Mükaddim, dilediğini öne alan, dilediğini öne geçiren Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e salâtüselam eyle. Onu mübarek kıl. Biz ona tazimimizi arz ediyoruz.

Bilinmeyen kelime:
Tazim : Arapça bir kelime.
Saygı gösterme, ululama