ALLAH’tan Ümmeti Muhammed’e istenilen Türçe Güzel Bir Dua

ALLAH’tan Ümmeti Muhammed’e istenilen Türkçe Güzel Bir Dua

ALLAH’tan Ümmeti Muhammed’e istenilen Türçe Güzel Bir Dua
ALLAH’tan Ümmeti Muhammed’e istenilen Türçe Güzel Bir Dua

ALLAH’ım, Ümmet-i Muhammed’e Mağfiret et;

ALLAH’ın, Ümmet-in Ayıbını ört; Ümmet-i Muhammed’e acı;

ALLAH’ım, Ümmet-i Muhammed’e yardım et;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetini Müjdele;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetinin işini kolaylaştır;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetinin işini aç;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetine nazar buyur, müsamaha et;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetine bağışlayıcı ol;

ALLAH’ım, Ümmet-i Muhammed’i kuvvetlendir;

ALLAH’ım Ümmet-i Muhammed’in işini hallet;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetine hidayet buyur;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetine öğütler ihsan et;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetine Merhamet eyle;

ALLAH’ım Ümmet-i Muhammed’i yücelt;

ALLAH’ım Muhammed Ümmetini azametli ve şevketli kıl;

ALLAH’ım Ümmet-i Muhammed’e hidayet nasip et;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetine tevfik ihsan eyle;

ALLAH’ım, Ümmet-i Muhammed-i rızıklandır;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetinin günahlarını bağışla; Muhammed Ümmetinin günahlarını sen ört;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetinin sıkıntılarını sen kaldır;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetinin kalplerini nurlandır;

ALLAH’ım, bütün işlerinde Ümmet-i Muhammed’e kolaylık ihsan et;

ALLAH’ım, Muhammed Ümmetinin kabirlerini genişlet;

ALLAH’ım Muhammed Ümmetinin düşmanlarını kahret;

ALLAH’ım Ümmet-i Muhammed’e son nefeslerinde iman nasip eyle;

ALLAH’ım beni Ümmet-i Muhammed ile birlikte iman üzere haşreyle;

Efendimiz Muhammed Mustafa’nın sancağı altında cemeyle ve sana kavuştuğumuz an, bize gazaplanma, bizden razı ve hoşnut ol, ey âlemlerin Rabbi ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi.

AMİN.

Bir cevap yazın