Aşure Günü Nasıl Dualar Edilir ? Aşure Günü Okunacak Etkili Dualar

Aşure Günü Nasıl Dualar Edilir ? Aşure Günü Okunacak Etkili Dualar

Aşure Günü Nasıl Dualar Edilir ? Aşure Günü Okunacak Etkili Dualar
Aşure Günü Nasıl Dualar Edilir ? Aşure Günü Okunacak Etkili Dualar

Muharrem ayının onuncu günü olan bu gün Aşure günüdür. Muharrem ayı, Kur’an-ı Kerim’de, kıymet verilen dört aydan biridir. Bu ayda oruç tutmak çok sevaplıdır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: “Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra kılınan en makbul namaz da gece (Teheccüd) namazıdır.” [Müslim] 

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillâhi Rabbil Alemin. Vessalâtü vesselâmü Alâ sey-yidinâ muhammedin Alâ Alihi sahbihî ecmain ettik ettik. Allahumme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül Mennan. Hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cim Ve. Vel-avne Alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sui. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Zel-celali vel-ikram Yâ. . Bi-rahmetike Yâ erhamer-râhimîn, Ve sallallahu Alâ seyyidinâ muhammedin vel Alâ Alihi sahbihî ehl-i beytihî ecmain ettik ettik

manası: Rahman . Rahim Olan Allah’ın Adıyla .. Hamd kökünden, âlemlerin rabbi Olan Allah’a mahsustur. Salât ü selâm da Peygamber efendimize, ehl-i beytine bütün, ashabına olsun ziyaretinde. Ey Rabbim, sen ebedi, ezeli, Hayy, kerim, Hannan, mennânsın. Bu gelen, Yeni Bir Yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl Muhafaza olmayı istiyorum. Içimde Ve, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana Nasib et, ey Celâl ikram sahibi Rabbim ettik. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi … Efendimiz Muhammed-sallallahu aleyhi aline onun, ashabına bütün., Sellem-‘e ettik ehl-i beytine nemâzı olsun ..

Aşure günü birçok ehemmiyetli hadiseler olmuş ve özellikle on Peygamberin as duası kabul olmuş, içinde bulundukları zor durumdan bugün necat bulmuşlardır. Biz de bunu vesile ederek Rabbimize dua ile iltica edip kendimize, ailemize milletimize ve Alem-i İslam’a dua edeceğiz. Bir de Aşure günü tüm İslam dünyasını ağlatan, yüreklerimizi sızlatan bir olay olmuştur ki, bu İslam tarihine Kerbela vakıası olarak geçmiş ve Hz. Hüseyin’in şehit edilmesini netice vermişti. Bugün bu iki önemli hadisenin hikmetinden kısa olarak bahsedeceğiz. Aşure gününde necat bulan Peygamberleri vesile yaparak bizde şöyle dua edebiliriz.

Adem as; Cennette yaptığı hatadan dolayı tövbe etmiş ve tövbesi Allah tarafından Aşure günü kabul edilmiştir.Rabbim sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affet, tövbelerimizi kabul et, cennet ve cemaline mazhar eyle.

Nuh as; İnanmayan insanlar tufan ile helak olurken, inananlar gemiye binip Aşure günü karaya inerek tufandan kurtulmuşlardı.Rabbim bizi de şu asrın fırtınalı fitne ve isyanından kurtarıp ebediyetin sahil-i selameti olan cennetine nail eyle.

İbrahim as; Peygamberimizin mübarek neslini taşıyan İsmail as Aşure günü dünyaya gelmiş ve İbrahim as nesli için yaptığı dua kabul olmuştur. Rabbim bizi de cehennem ateşinden kurtar, neslimizi mübarek eyle ve çocuklarımızı Salih, hayırlı evlatlar eyle.

Yakup as; Yusuf as hasreti ile gözleri kapanmış ve Yusuf as gönderdiği gömleği Aşure günü gözlerine sürmek ile gözleri açılıp şifa bulmuştur.Rabbim bizim de basiret gözümüzü aç. Hakkı hak bilip uymayı, batılı da batıl bilip ondan uzaklaşmayı bizlere nasip eyle.

Yusuf as; Kardeşlerinin ihanetine uğramış ve kuyuya atarak onu öldürmek istemişlerdi. Allah cc onu korudu veAşure günü onu kuyudan kurtardı.Rabbim bizleri de yaşadığımız asrın dalalet kuyularına, sefahat ve günah kuyularına düşmekten koru muhafaza eyle ve aziz kullarından eyle.

Yunus as; İzinsiz görev yerini terk ettiği için bindiği gemiden denize atıldı. Onu bir balık yuttu. Allah’ın izniyleAşure günü balığın karnından kurtuldu.Rabbim nefsimizi bize musahhar eyle ki ebedi hayatımızı yutup harap etmesin. Bizi de sahil-i selamet olan dar-ı bekaya çıkar, saadet ve selamete erdir.

Eyüp as;  İmtihanın gereği olarak sınanmış ve çetin bir hastalık kendisine verilmişti. Bu hastalığa çok sabreden Eyüp as Aşure günü hastalığına şifa buldu.Rabbim bizim de maddi ve manevi hastalıklarımıza, sıkıntılarımıza şifa ver. Zorluklarımızı kolaylığa tebdil eyle. Darda zorda kalanlara da yardım eyle.

Davut as: Allah yapılan dua ve tövbeleri kabul edendir. Davut as duasını ve Allaha yaptığı ilticası de Allah tarafından Aşure günü kabul edilmiştir.Rabbim bizlerin matlubumuzu bize ihsan eyle. Yaptığımız Dualarımızı ve tövbelerimizi kabul eyle ve bizi razı olacağın iş ve amellerle meşgul eyle.

Musa as; Firavunun zulüm ve baskısından kurtulmak için yola çıktı. Peşine düşen Firavundan Aşure günü Allah cc ona denizi 12 yol yaparak kurtardı.Rabbim bizi de asrımızın zalimlerinden, firavunlarından ve nefsimizin firavunluğundan koru ve bizleri doğru yoldan ayırma. Kurtuluşa erenlerden eyle.

İsa as; “Ben gideyim ta ki size Ahmet gelsin” diyerek Peygamberimizi as bizlere müjdelemişti. İsa as Aşuregünü doğdu ve o gün semaya yükseltildi.Rabbim İncil’de Ahmet, Tevrat’ta Ahyed, Kuran’da Muhammed diye bizlere müjdelediğin Peygamberimize as bizleri hakiki ve samimi ümmet eyle.

Muharrem ayı ve Aşure Günü, Ehli Kitap olan Hıristiyan ve Yahudiler tarafından da mukaddes sayılırdı.

Nitekim, Peygamberimiz (asm) Medine’ye hicret buyurduktan sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi. “Bu ne orucudur?” diye sordu. Yahudiler, “Bugün Allah’ın Musa’yı düşmanlarından kurtardığı Firavun’u boğdurduğu gündür. Hz. Musa as şükür olarak bugün oruç tutmuştur” dediler.

Bunun üzerine Peygamberimiz (asm( da, “Biz, Musa’nın sünnetini ihyaya sizden daha çok yakın ve hak sahibiyiz” buyurdu ve o gün oruç tuttu, tutulmasını da emretti. Yalnız onlara benzememek adına ya bir gün önceden veya bir gün sonradan ekleme yaparak iki gün olarak tutmak gerekiyor. Mesela Perşembe ve Cuma gibi.

Bir cevap yazın