ilahirahmet
Anasayfa » admin (Sayfa 4)

admin

Yâ Hayyü ba’de külli hayy : يَا حَىُّ بَعْدَ كُلِّ حَىٍّ  69Ciğer ağrısı içinYâ Hayyü kable külli hayyYâ Hayyü ba’de...
Yâ Hayyu Kable Külli Hayyin esması anlamı : Bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi. Yâ Hayyü kable külli hayy...
Yâ Men Ceale’n-Nâra Mirsâdâ esması anlamı : Ateşi gözcü kılan. Yâ Men ce’ale’n-nâra mirsâdâ : يَا مَنْ جَعَلَ النَّارَ مِرْصَادًا  67Karın...
Yâ Men Ceale’l-Eşyâe Ezvâcâ esması anlamı : Eşyayı çift çift yaratan. Yâ Men ce’ale’l-eşyâe ezvâcâ : يَا مَنْ جَعَلَ اْلاَشْيَٓاءَ اَزْوَاجً ...
Yâ Men Ceale’s-Semâe Binâen esması anlamı : Semayı bina kılan. Yâ Men ce’ale’s-semâe binâa : يَا مَنْ جَعَلَ السَّمَٓاءَ بِنَٓاءً  67Karın...
Yâ Men Lehû Mülkün Lâ Yezûl esması anlamı : Zeval bulmayan sanat sahibi. Yâ Men lehû mülkün lâ yezûl : يَا...
Yâ Men Lehû Niamün Lâ Tuad esması anlamı : Sayılamayan nimetler sahibi. Ya Men lehû ni’amün lâ tü’add : يَا مَنْ...
Yâ Men Lehû Nüûtün Lâ Tüğayyer esması anlamı : Hiç bir şekilde değiştirilmeyen vasıflar sahibi. Yâ Men lehû nü’ûtün lâ tüğayyer...
Yâ Men Lehû Senâun Lâ Yuhsâ esması anlamı : Hadd ü hesaba gelmeyen medh ü sena sahibi. Yâ Men lehû şenâün...
Yâ Men Lehû Nûrun Lâ Yutfâ esması anlamı : Söndürülmeyen nurun sahibi. Yâ Men lehû nurun lâ yutfâ : يَا مَنْ...
Yâ Men Lehû Zikrün Lâ Yünsâ esması anlamı : Unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi. Yâ Men lehû zikrun lâ yünsâ :...
Malı ve mülkü her türlü kaza ve beladan korumak için okunacak dua : Her vakit namazından sonra 113 kere ” Yâ...
Yâ Hayyü’llezî Lâ Yemût esması anlamı : Hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi. Yâ Hayyü’llezî lâ yemût : يَا حَىُّ الَّذ۪ى...
Yâ Hayyü’llezî Yuhyi’l-Mevtâ esması anlamı : Ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi. Yâ Hayyü’llezî yühyi’l-mevtâ : يَا حَىُّ الَّذ۪ى يُحْيِى الْمَوْتٰى  69Ciğer...
Yâ Hayyü’llezî Yerzüku Külle Hayyin esması anlamı : Bütün dirileri rızklandıran gerçek hayat sahibi. Yâ Hayyü’llezî yerzüku külle hayy : يَا...
Yâ Men Yuhibbü’l-Muhsinîn esması anlamı : Allah’ı görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven. Yâ Men yuhibbü’l-muhsinîn : يَا مَنْ...
Yâ Men Yuhibbü’l-Mütetahhirîn esması anlamı : Maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven. Yâ Men yuhibbü’l-mütetahhirîn : يَا مَنْ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّر۪ينَ  71Kürek...
Yâ Men Yuhibbü’t-Tevvâbîn esması anlamı : Tövbe edenleri seven. Yâ Men yuhibbü’t-tevvâbîn : يَا مَنْ يُحِبُّ التَّوَّاب۪ينَ  71Kürek ağrısı içinYâRabbe’l-‘âlemînYâ Mâlike...