Baş ağrısı için okunacak dua

Baş ağrısı için okunacak dua

Baş ağrısı için okunacak dua :

Allah Resulü (s.a.v.) baş ağrısı için aşağıdaki duayı okumayı tavsiye ederdi:

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm, Bismillâhi’l-Kerîm. Ve e’ûzu billahi’l-‘azîm min şerri kulli ‘ırkı nârin ve min şerri harri’n-nâr.”

Anlamı :
Rahman ve rahim olan Alah’ın adıyla. Kerim olan Allah’ın adıyla. Her türlü ağrının, yaranın şerrinden ve cehennem ateşinin şerrinden yüce Allah’a sığınırım.
(Mevâhibu’l-Ledunniyye 56)