Bekarlar için Evlilik Etkili Duası

Bekarlar için Evlilik Etkili Duası

Bekarlar için Evlilik Etkili Duası
Bekarlar için Evlilik Etkili Duası

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,hayırlı bir evlilik için dua ederlerse kısmetleri açılır ve evlenirler.

Peygamber Efendimiz, sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed (s.a.s.), hadisi şerifinde sizlerin de bildiği şu hadisi söylüyor (kaynakçamız; Buhari, Nikah 15): Bir kadınla dört şey için evlenilir. Malı, güzelliği, nesebi ve dini için. Siz dini için evlenin Allah evinizi bereketlendirir.

Bu önemli Hadisi Şerifi başta söyleyerek,Bekarlar için Evlilik Duasını anlatmaya başlayalım.

Evlenmek İçin,Hayırlı bir Evlilik İçin Nihat HATİPOĞLU’nun da belirttiği gibi;

Özellikle Cuma ezanı vakti bilhassa Allah ile perdelerin aralanacağı cuma namazı iç ezan yani hutbeye çıkarken okunan ezan saatinde bu duayı etmek çok önemlidir.
Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,hayırlı bir evlilik için dua edilirse kısmetleri açılır ve inşallah hayırlı birisi ile evlenirler.

Kur’an-ı Kerim’de Bekarlar için Okunması Gereken Ayetler:

Bir kereye mahsus olmak üzere 6 rekat namaz kılınır ve vakit namazlarından sonra ve de bu 6 rekatlık namazdan sonra; türlü nedenlerden dolayı evlenmeye yanaşmayan veya evlenemeyen çocuğunun evlenmesini isteyen ebeveynler, evlenmesini istediği evladının üzerine, Tâhâ suresinin ilk 12 ayetini 21 kere okuyup üflerse, Allah’u Teala’nın izniyle en kısa sürede evlenip hayırlı bir yuva kurar.
Duanın yapılış usulü şöyledir: “Kişi evvela boy abdesti alır ve ikişer rekattan topla altı rekat namaz kılar. Akabinden Tâhâ suresinin ilk 12 ayetini tam 21 kere okur. Ardından üç kez Salavat-ı Şerife getirir sonra dileğini söyler. Daha sonrasında ise 7 gün boyunca her vakit namazından sonra bu 12 ayeti 21 kere okur ve dileğini tekrarlar.”
Bekarlıktan kurtulmak için Duhan suresinin 54. ayeti 1136 kere okunur ve ara ara tekrarlanır.

Ayrıca Allah’ın Fettah ism-i şerifini her namazdan sonra 489 defa “Ya Fettah celle celalühü” diye zikretmeye devam eden kişiler,her işinde başarılı olurlar.Maddi ve manevi bütün kapılar kendisine açılır.
Dikkat edilmesi gereken hususlar.Bu zikirler abdestsiz de okunabilir.Ama daha makbul olması için dileğinizi dilemeden önce abdest alın,mümkünse gusül abdesti alın.2 rekat namaz kılın Allah rızası için.Daha sonra niyetinizi dileyin ve en başta besmele çekerek başlayın zikrinize.Bittikten sonra dua edin ve Amin deyin.
Allah herkese hayırlı kısmetler nasip etsin.Haklarında hayırlı olan kimseleri gönüllerine razı etsin.
Her gün güneş doğmadan önce (489) kere “Ya Fettah celle celalühü”deyip hakkında hayırlı bir evlilik isteyenler,en kısa zamanda muratlarına ererler.

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyenler ve kısmetin açılması için(Cuma günü yapılacaklar):

21 gün boyunca her gün 1 bardak suya 101 defa,”Inna fetahna leke fethan mübina. Ve fütihatis semaü fekanet ebvaba
okunması ve bu suyun evlenmek isteyen kişinin içmesi tavsiye edilmiştir.
Cuma günü abdest alınıp 2 rekât tövbe namazı kılıp 18 defa Cuma suresi okunması hayırlı evlilik için tavsiye edilir.
Evlenmek için her gün okuyabildiğiniz kadar şu duanın okunması tavsiye ediliyor, anlamına da dikkat ederseniz ne kadar isabetli bir dua olduğunun farkına varırsınız.

Rabbi,,inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru

Anlamı: Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım

Evlilik için Cuma suresi:

Helalinden hayırlı bir evlilik için Cuma suresi 18 defa okunur.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-’aziyzilhakiymi.

2. Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.

3. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu.

4. Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi.

5. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.

6. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.

7. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne.

8. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta’melune.

9. Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune.

10. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune.

11. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.