Web sitemize hoşgeldiniz, 18 Mayıs 2021

Bey`u`l-Garar Ve Diğerleri Hakkında Hadis-i Şerif

Sponsor Reklam

Bey`u`l-Garar Ve Diğerleri Hakkında Hadis-i Şerif

Bey`u`l-Garar Ve Diğerleri Hakkında Hadis-i Şerif

Hz. Peygamber (sav) bey`u`l-garar ve bey`u`l-hasatı yasakladı.”
Ebu Hüreyre Hadis No : 285

Halk öyle çetin devirler yaşayacak ki, o zaman zenginler, kendilerine emredilmediği halde, cimriliklerinden, ellerindekileri çok sıkı tutacaklar. Cenab-ı Hakk: “Aranızdaki fazileti unutmayın” buyurmaktadır (Bakara 237). Resulullah (sav) da şunları yasaklamıştır: Bey`u`l-muzdar`ı, bey`u`l-garar`ı, (meçhulün satışı) ve salahı ortaya çıkmadan meyve satışını.”
Ali Hadis No : 286

Hz. Peygamber (sav): “Köylü adına şehirli satış yapmasın” dedi ve ilave etti: “Bırakın insanları, Allah birinin sebebiyle diğerini rızıklandırsın” buyurdu.
Cabir Hadis No : 287

Resulullah (sav) ana baba bir kardeş bile olsa şehirlinin köylü adına satış yapmasını menetti.”
Enes Hadis No : 288

Ebu Davud ve Nesai`den gelen bir başka rivayette şöyle buyurulur; “Şehirlinin köylü adına satış yapması yasaktır, şehirli köylünün kardeşi veya babası bile olsa.” Ebu Davud`un Hz. Enes (ra) yaptığı bir başka rivayet şu ziyadeyi ihtiva eder: Şöyle denirdi: “Şehirli köylü yerine satmasın.” Bu özlü, cami bir sözdür “Şehirli köylü için hiçbir şey satmasın, köylü adına safın da almasın” demektir.
Enes Hadis No : 289

Hz. Peygamber (sav) şöyle emrettiler: “Satıcılar mallarını çarşıya indirmezden önce yolda karşılayıp alış-veriş yapmayın.” (Tirmizi ve Muvatta dışındakilerde tahric edilmiştir.) Ebu Davud hadisin baş kısmında şu ziyadeye yer verir: Birbirinizin alış-verişine karşı alış-veriş yapmayın. (Pazara giden) malı yolda karşılamayın.
İbnu Ömer Hadis No : 290

Hz. Peygamber (sav) satıcının malını övmesini ve daha pazara varmadan malın yolda satın alınmasını veya şehirlinin köylü adına satış yapmasını yasakladı” buyrulur. (Bir başka rivayette de sadece “malın daha pazara varmadan satın alınmasını yasakladı” denmektedir.)
İbnu Ömer HadisNo : 291

Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: “Pazara binerek (uzaktan) gelenleri yolda karşılamayın. Şehirli, köylü adına alım-satım yapmasın.” Tavus, İbnu Abbas (ra)`tan sordu: “Şehirli köylü adına alım-satım yapmasın” sözünden maksat nedir? İbnu Abbas: “Onun adına simsarlık yapmasın (yani ücret mukabili alım-satım işlemini yapmasın).”
İbnu Abba Hadis No : 292

Resulullah (sav), celeb malın pazara gelmeden önce karşılanmasını yasakladı. Kim onu yolda karşılar ve satın alırsa, malın sahibi pazara gelince muhayyerdir (satıştan vazgeçebilir).
Ebu Hüreyre Hadis No : 293

Resulullah (sav) bir satışta iki satışı yasakladı.
Ebu Hüreyre Hadis No : 294

Ebu Davud`da gelen rivayet şöyledir: “Bir satışta iki satış yapan kimseye en düşük olanı (helal)dır. Aksi halde ribadır.”
Hadis No : 295

İmam Malik (ra)`ten anlatıldığına göre ona şu durum ulaşmıştır: “Adamın biri diğer birisine: “Bana şu deveyi peşin parayla sat, ben de sana vade ile satayım” der. Adam bu tarz alış-veriş hakkında İbnu Ömer`e sorar, İbnu Ömer hoşlanmaz ve adamı bu işten nehyeder.”
Hadis No : 296

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Birinizin satışı üzerine başkanız satış yapmasın.”
İbnu Ömer Hadis No : 297

Nesai`den gelen bir rivayette de şöyle buyurulmuştur: “Kişi, kardeşi, satın alma işini kesinliğe kavuşturuncaya veya, tamamen vazgeçinceye kadar araya girip alış-verişte bulunmasın.”
Hadis No : 298

Resulullah (sav) şehirlinin köylü adına alış-veriş yapmasını, alıcı olmadığı halde alıcı imiş gibi görünüp yüksek fiyat vererek fiyat artırmayı, iki kimsenin başlattığı alış-veriş muamelesi kesinlik kazanıp tamamlanmadan bir başkasının aynı mal üzerinde alış-verişe girişmesini, bir kız istetilmiş iken ona talib olmayı, bir kadının, -kız kardeşinin kabındakini almak için- kocasına onu boşamasını taleb etmesini yasakladı.”
Ebu Hüreyre Hadis No : 299

Ebu Davud`dan gelen bir başka rivayette şöye denmiştir: “Deve ve davarın sütunu memesinde bekletmeyin. Kim böyle (memede sütü bekletilmiş) bir hayvanı satın alırsa, sağdıktan sonra muhayyerdir: Memnun kalırsa hayvanı alıkor, memnun kalmazsa hayvanı iade eder ve (sağdığı süte karşılık olmak üzere) bir sa` hurma verir.”
Hadis No : 300

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Pazara gitmekte olan malı önceden karşılamayın. Hayvanların sütunu memelerinde (günlerce bekleterek) biriktirmeyin. Bir birinize karşı (müşteriyi kızıştırmak için alıcı olmadığınız halde, yüksek fiyat vererek) malın değerini artırmayın.”
İbnu Abbas Hadis No : 301

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: “Hem veresiye hem satış helal olmaz. Bir satışta iki şart da helal değildir. Zimmette olmayanın karı yoktur. Yanında bulunmayan malın satışı yoktur.” (Tirmizi, hadisin sahih olduğunu söyledi)
Abdullah İbnu Amri`bni`l-As Hadis No : 302

Resulullah (sav) miktarı bilinmeyen kuru hurma yığınını, miktarı belli kuru hurma ile satmayı yasakladı.
Cabir Hadis No : 303

Nesai`nin bir diğer rivayetinde şöyle denmiştir: “Yiyecek yığını, yiyecek yığını mukabilinde satılmaz. Yiyecek yığını, miktarı belli yiyecek mukabilinde satılmaz.”
Hadis No : 304

Resulullah (sav)`ı dinledim, diyordu ki: “Kim çocuğuyla annesi arasını ayırırsa kıyamet günü Allah (celle celaluhu) sevdikleriyle onun arasını ayırır.”
Ebu Eyyüb Hadis No : 305

(Satş sebebiyle cariye bir) anne ile çocuğunun arası ayırmıştı. Resulullah (sav) bunu yasakladı ve satışı bozdu.
Ali Hadis No : 306

Hz. Peygamber (sav) bana, kardeş iki köle hediye etti. Bunlardan birini sattım. Resulullah (sav) bir ara sordu: “Köleler ne yapıyorlar?” Ben durumu söyledim. Bunun üzerine bana: “Satışı boz, satışı boz” buyurdu.
Ali Hadis No : 307

Etiketler:

Sponsor Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz