Bir insanın inadını Kırmak Vazgeçirmek için Dua

Bir insanın inadını Kırmak Vazgeçirmek için Dua

Bir insanın inadını Kırmak Vazgeçirmek için Dua
Bir insanın inadını Kırmak Vazgeçirmek için Dua

Ferdun Hayyun Kayyumun Hakemun Adlün Kuddusun inna fetehna leke fethan mubina

Bir insanı birşeye ikna etmek ve yahut inadını kırmak için iş olana kadar 489 defa her gün okunur.

Ayrıca ikinci bir dua da şudur:

Fein tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym ente yarabbi hasbi ala …. ibni … atıf kalbehu aleyyi ve zelilhü li.

…. ibni ..denen yere kişinin adı gelecektir. (Mesela Meryem oğlu Veli için Veli ibni Meryem denilir. Eğer bir erkek bayan için okuyorsa kızın adı Esma anne adı Fatma olsun ,Esma binti Fatma denilir. Arapça da erkek için ibni veya bin,kadın için binti ön eki kullanılır . İkinci duada en az 41 defa okunabilir.