Bol Rızka Nail Olmak Ummadığı Yerden Maddi Yardım Gelmesi için Dualar Tertibi

Bol Rızka Nail Olmak Ummadığı Yerden Maddi Yardım Gelmesi için Dualar Tertibi
Bol Rızka Nail Olmak Ummadığı Yerden Maddi Yardım Gelmesi için Dualar Tertibi

Aşağıdaki dualar en az 7 gün 1001 kez okuyunuz.İnşallah bol rızka kavuşacaksınız. Rızkın gelmesi ummadığın yerden yardım gelmesi için 7 gün devam edildikten sonra dualar bırakılmamalı. Amaca ulaşıldıktan sonra günlük 101 kez okunmaya devam edilmesi önerilir.

“*Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâu, ve huvel kavîyyul azîz(azîzu). (ŞÛRÂ Suresi – 19)”

Meal: Allah, kullarına Lâtif’tir (lütufkâr). Dilediği kimseyi rızıklandırır. Ve O, Kaviyy’dir (kuvvetli), Azîz’dir (yüce ve şerefli).

*Allahümme ya Latifu ya Allah ya Kerimu ya Allah ya Ganiyyu ya Allah ya Fettah ya Allah ya Rezzak ya Allah

*Allahumme rabbena enzil aleyna maideten min’es-semai tekunu lena îden li-evvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayr’ur-razigîn.” (Maide suresi – 114, Hz. İsa’nın (a.s) Rızk İçin Yaptığı Dua)

Meal: Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Sen’den bir belge olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın.

Kaynak; Dua ve Havas ansiklopedisi