Cenaze Görünce Okunacak Dua

Cenaze Görünce Okunacak Dua
Cenaze Görünce Okunacak Dua

Cenaze görünce okunacak dua

“Lâ ilâhe illallâhül hayyüllezî lâ yemûtü.”

Anlamı :
“Hay sıfatıyla vasıflanmış olan ve ölmeyen Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.”