Çeşitli Hadislerden Seçmeler

Çeşitli Hadislerden Seçmeler

Çeşitli Hadislerden Seçmeler
Çeşitli Hadislerden Seçmeler

Melekler, insanlara iyilik öğreten kimselere dua ederler.
(Hadis-i Şerif, Tirmizi)

Evinizde pişen yemekten, komşunuzun hakkını verin.
(Hadis-i şerif)

Kafir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma!
Kalp kırmak, Allah'ü Teala'yı incitmek demektir.
(Hadis-i Şerif)

Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter.
(Ebu Davud)

Müminler aralarında, duvarları birbirine destek veren bir bina gibidir.
(Buhari)

Ölümü çok zikredin. Zenginlik anında ölümü hatırlarsanız, bu (zenginliğin vereceği azgınlık ve şımarıklığı) yıkar. Fakirlik anında hatırlarsanız, bu, (halinizden şikayeti önler) elinizdekine kanaat etmenize sebep olur.
(İbn-i Ebi’d-Dünya)

ALLAH, helal kazanç yolunda kulunu yorgun görmeyi sever.
(Deylemi)

Bir kul Kur’anı baştan sona okuyup hatmederse, 60 bin melek, onun için dua eder.
(Deylemi)

Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz, açlıkla temizleyiniz ki yumuşasın ve parlasın.
(Hadis)

Kim her gün farzlar dışında on iki rekat (nafile) kılarsa, Allah onun için cennette mutlaka bir ev inşa eder.
(Hadis)

Her namazın arkasında Âyetü'l Kürsi 'yi okuyanın cennete girmesine ölümden başkası mâni olamaz (ölünce cennete girer).

Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılır, bunlardan ancak bir tanesi kurtulur.
(Hadis)

Resulullaha: Cennettekiler uyurlar mı? diye sorulmuştu. Cevaben buyurdu ki: Uyku, ölümün kardeşidir. Cennettekiler uyumazlar.
(Hadis - Tirmizi)

Müminlerin ölen küçük çocukları cennette bir dağdadır. Kıyamet günü babalarına teslim edilinceye kadar bakımlarını İbrahim Peygamber ve hanımı Sare üzerine almıştır. (Hadis - Müsned)

Yoldan insanlara sıkıntı ve eziyet veren şeyleri (çukurları, tümsekleri, yolu işgal eden lüzumsuz kalabalıkları, pislikleri) gider. Çünkü, bu senin için sadakadır.
(Hadis-i Şerif - Buhari)

İnsanlar arasında ara bozma niyeti ile laf götürüp getirmek, insanlara hakaret etmek ve sövmek, kendi ırkını üstün görüp başka milletleri aşağı görmek. İşte bu 3 davranış, cehennemdedir. Bunlar, bir müminin ahlakında yer alamaz.
(Hadis, Taberani)

Fuhuş yeryüzünde yaygınlaşınca yer sarsıntıları (depremler) olur. İdareciler halka zulüm ve haksızlık yaptıklarında yağmurlar kesilir (kuraklık ve kıtlık başlar). İslam toplumunda yaşayan gayr-i müslimlere verilren sözler (taahhütler) yerine getirilmediğinde de düşman, müslümanlara galip gelir.
(Hadis-i Şerif - Deylemi)