Çevresine karşı insaflı ve sevgi dolu olmak için okunacak salavat

Çevresine karşı insaflı ve sevgi dolu olmak için okunacak salavat
Çevresine karşı insaflı ve sevgi dolu olmak için okunacak salavat

Çevresine karşı insaflı ve sevgi dolu olmak için okunacak salavat:

Bu salavatı okumayı adet edinen insanlara karşı insaflı, hoş görülü ve sevgi dolu bir olur.

Salavat:
“Salı ve sellim ve bârik yâ Muksitu alel fâdılıl âdilil muksitı.

Anlamı:
“Ey Allah’ım! Ey Muksit, adaletle hükmeden bütün işleri adil ve yerli yerinde olan Rabbim! Fazilet sahibi, adil ve muksit olan Muhammed (s.a.v.)’e rahmet eyle ve onu mübarek kıl.”