Cinsi Münasebetten Önce Okunacak Dua

Cinsi Münasebetten Önce Okunacak Dua

Din, dünya ve ahiret için sağlıklı bir nesil isteniliyorsa, bir Müslümanın dikkat etmesi gerekli olan bir takım İslâmî emir ve yasaklar vardır.

Bunların bir çoğu hadisler yoluyla bizlere ulaşmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’in, “Kadınlarınız, sizin için evlât yetiştiren tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz gibi varın…” (Bakara – 223) hükmünce, kadınlara Allah’ın helâl kıldığı yollardan yaklaşmalıdır.

Cinsî münasebetten maksat, sadece hayvanî ve nefsanî duyguları tatmin değildir. Neslin devamı söz konusudur. Bu duygu bütün canlılarda az çok vardır. Fakat insan, diğer canlılardan farklıdır. Dünyaya gelmesine sebep olduğu nesilden de sorumludur. Cinsî yakınlıkta, hayırlı bir neslin dünyaya gelmesini Allah’tan istemelidir. Bunun yolu da şeytanın şerrinden Allah’a sığınarak, besmele ile yaklaşmak ve yaklaşırken dua etmektir.

Cinsî Münasebetten Önce Okunacak Dua

Okunuşu: “Bismillah, Allahümme cennibne’ş-şeytâne ve cennibi’ş-şeytâne mâ rezaknâ.”

Meali: “Allah’ın ismiyle, Allah’ım! Bizi (ben ve eşim) şeytandan uzak kıl. Şeytanı da bize rızık olarak vereceğin şeylerden uzak tut.”