DEPREMDEN KORUNMA DUALARI

DEPREMDEN KORUNMA DUALARI

DEPREMDEN KORUNMA DUALARI
DEPREMDEN KORUNMA DUALARI

“İnnellâhe yumsikus semâvâti vel arza en tezûlâ ve lein zâletâ in emsekehumâ min ehadin min ba’dihi innehu kâne halîmen ğafûrâ.

”“Allah yıkılmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Andolsun, gökler ve yer yıkılsa, onları, kendisinden başka hiç kimse tutamaz. Şüphesiz O, halimdir, çok bağışlayandır.”[1] ‘Allahümme inni euzü bike en uğtale min tahti’ ‘Allahım! altımdan felakete uğramakdan sana sığınırım Allahümme salli ala muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim* Ya ıddeti ınde şiddeti*Ve ya ğavsi ınde kürbeti* Ve ya harisi ınde külli musiybeti* Ve ya hafizıy ınde külli beliyyeti*ve salli ala muhammedin ve alihi ve ala cemiy’ıl mürseliyn*Velhamdülillahi rabbil alemiyn.* Bismillahi,ala dini,ve ehli ve mali (Allahım nefsimi,dinimi,Ailemi ve malımı isminle sana emanet ediyorum)