Devamlı okunan salavat

Devamlı okunan salavat
Devamlı okunan salavat

Abdullah Bin Mes’ûd’un rivayet ettiği güzel salavatlardan biri :

“Allâhümmec’al Salevâtike ve berakâtike ve rahmeteke alâ seyyidil Mürseliyn. Ve imamımil – müttekiyn. Ve hatemin – Nebiyyiyn. Muhammedin abdike ve Resûlik.”

Anlamı :
“Ey Allah’ım! rahmetlerini ve bereketlerini, Peygamberlerin seyyidi ve takva sahiplerinin imamı, Peygamberlerin sonuncusu kulun ve Resulün Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ihsan eyle.”