Dilek ve Hacetler için Etkili Dua

Dilek ve Hacetler için Etkili Dua 

Dilek ve Hacetler için Etkili Dua
Dilek ve Hacetler için Etkili Dua

Subhanallahil Azim Esteğfurullah
“Azim olan Allah Sübhandır. Allah tan mağfiret taleb ederim.”

Mümkünse sabah ezanından yarım saat önce,abdest alın.
2 rekat hacet namazı kılın.

Sonra sağ elinizi kalbinize götürün.
Ve 100 kez anlamını düşünerek okuyun.

Her kalp çarpımında bir defa okuyun.
Bittikten sonra dileğinizi dileyin.
Belki etkili olması seher vakti ile ilgilidir.

Hadiste geçen şekli şöyle

Subhanallâhi ve bihamdihi subhanallâhil aziym, estağfirullahe ve etübu ileyh.

İbni Abbâs Radı’yallâhu anh, Rasûlullâh Salla’llâhu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğunu nakletti:“Kim Allah’ı hamdıyla tesbih ederim, Aziym Allah’ı tenzih ederim,bağışlanma diler O’na dönerim, derse; bu hemen amel defterine yazılır ve arşa bağlanır… Okuduğu bu tesbih kıyâmet gününde O Allah huzuruna çıkana kadar mühürlü olarak kalır. Onun işlemiş olduğu hiçbir suç, günah bu duâsının sevâbını yok edemez.”

SÜBHANALLAHİ VE Bİ HAMDİHİ: Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ve O’na hamd ederim.

Sübhanallahi vel hamdü lillahi

Temizlik imandandır. Elhamdülillah ın sevabı mizanı doldurur.

“Sübhanallahi vel hamdü lillahi” nin sevabı yerle gök arasını doldurur. Namaz nur dur, sadaka burhan dır, sabır ziya dır, Kuran ya lehinde veya aleyhinde delildir. İnsan her gün piyasaya çıkar, ya satın alır veya varlığını ve sermayesini yok eder.

Sübhanallahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber.

Manası: Allahü Teala’yı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd Allah’a mahsustur. Hiç bir ilah yoktur. Ancak Allah vardır. Allah büyüklerin en büyüğüdür.

La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir.

Manası: Allah dan başka ilah yoktur. O’nun ortağı da yoktur. Mülk O’nun dur. Hamd O’na mahsustur. O her şeye kadir dir.

Bu zikir, kendisini okuyan kimsede günah bırakmaz ve hiçbir amelde bu zikri geçemez.

Sübhanallahi ve bi hamdihi sübhanallahil azim estağfirullah

Manası: Allahü Teala’yı noksan sıfatlardan tenzih ile O’na hamd ederim ve yine yücelerin yücesi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve ondan mağfiret talep ederim.

İki kelime vardır ki lisanda hafif, mizan terazisinde ağır ve Allah’a sevimlidirler: “Sübhanallahi ve bi hamdihi, Sübhanallahil azim.”

Allah için en sevimli kelam: “Sübhanallahi ve bi hamdihi” dir.

Kim “Sübhanallahi ve bi hamdihi” derse, ona yüz bin sevab verilir ve “La ilahe illallah” diyene de kıyamette teminat verilir.

“La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” tesbihini söylemek ve buna devam etmek bütün günahları siler süpürür.

Sübhanallahi vel hamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber

Manası: Allah’ı noksan sıfatlardan beri, kemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Hamdü sena Allah’a layıktır. Allah’dan gayrı ilah yoktur. Allah her şeyden büyüktür.

Sübhanallahi ve bi hamdihi sübhanel azimi, estağfirullahe ve etubü ileyhi.

Manası: Allah’ı tesbih ve takdis ederim. Allah’dan af diler ve O’na rücu ederim