Doğmazdı Kalbe İman ilahi Sözleri

Doğmazdı Kalbe İman ilahi Sözleri

Doğmazdı Kalbe İman ilahi Sözleri
Doğmazdı Kalbe İman ilahi Sözleri

Doğmazdı Kalbe İman ilahi Sözleri

Doğmazdı Kalbe İman

Doğmazdı kalbe iman, inmezdi arza Kur'an,
Meçhul olurdu esmâ, Levlâke yâ Muhammed!

Doğmazdı Kalbe İman ilahi Sözleri

Mâtem tutardı gökler, gülmezdi hiç melekler,
Mahzûndur Arş-i alâ, levlâke yâ Muhammed!

Doğmazdı Kalbe İman ilahi Sözleri

Feyzinle güldü âlem, gufrâna erdi âdem,
Ağlardı belki hâla, Levlâke yâ Muhammed!...

Doğmazdı Kalbe İman ilahi Sözleri

Sayende erdi insan Tevhîde, yoksa putlar,
Mâbûd olurdu -hâşâ- Levlâke yâ Muhammed!..

Doğmazdı Kalbe İman ilahi Sözleri

Şefkatli annesinden öksüz kalan yetîme,
Benzerdi sanki eşyâ, Levlâke yâ Muhammed!..

Doğmazdı Kalbe İman ilahi Sözleri

Gün görmeden baharlar, sislerle örtülürdü,
Zindan olurdu dünyâ, Levlâke yâ Muhammed!..

Doğmazdı Kalbe İman ilahi Sözleri

İnler dururdu sesler, her nağme hıçkırıkdı;
Tutmuştu Arşı şevkâ, Levlâke yâ Muhammed!..

Doğmazdı Kalbe İman ilahi Sözleri

Dünyâda tek hakîkat uğrunda can verenler,
Bulmazdı derde kimyâ, Levlâke yâ Muhammed!..

Doğmazdı Kalbe İman ilahi Sözleri

Al kan, figan içinde te'yîd ederdi zulmû;
Binlerle akınlı sehpâ, Levlâke yâ Muhammed!..