EL BEDî’ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

EL BEDî’ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

EL BEDî
EL BEDî

Ya Bedi ismini zikreden sanatında ilerler, başarılı olur. Kim 70.000 defa okursa her ihtiyacı hasıl olur.70 kere “Ya Bediias’semavati Vel’ard” Duasını okursa işleri kolaylaşır. Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için. Görülmemiş icatlarda bulunur. Bilmediğini anlama gücü oluşur. Zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur.

EL BEDî’ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ
EL BEDî’ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 86

Anlamı: Bedi [ Hayret verici şekilde alemleri yokdan var eden ]

Kerameti: Kim 70.000 defa okursa her ihtiyacı hasıl olur.70 kere “Ya Bediias’semavati Vel’ard” Duasını okursa işleri kolaylaşır.

Ya Bedi ismini zikreden sanatında ilerler, başarılı olur. Kim 70.000 defa okursa her ihtiyacı hasıl olur.70 kere “Ya Bediias’semavati Vel’ard” Duasını okursa işleri kolaylaşır. Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için. Görülmemiş icatlarda bulunur. Bilmediğini anlama gücü oluşur. Zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur.

Bir cevap yazın