El-Varisü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Varisü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Varisü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna
El-Varisü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Varis

Bütün servetlerin gerçek sahibi

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz." (Hicr, 23)
"Yeryüzüne ve onun üzerindekilere ancak biz vâris oluruz ve onlar ancak bize döndürülürler." (Meryem, 40)
"Biz, refahından şımarmış nice memleketi helâk etmişizdir. İşte yerleri! Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz vâris olmuşuzdur" (Kasas, 58)
Varis, başkasının gitmesi ve yok olasından sonra Bâki olan demektir. Bu özelliğe sahip olan tek varlık Yüce Rabb'imiz olan Allah'tır. Çünkü O, bu dünyada kendilerine verdiği sürenin dolmasıyla yok olan bütün varlıkların ardından baki kalacak tek varlıktır Bütün varlıların varlığı O'nun elinde ve yalnız O'na bağlıdır. O'nun varlığı ise hiçbir varlığa bağlı değildir.
Şunu bil ki, varlığı mümkün olan bütün varlıkların maliki ve sahibi Allah'tır. Fakat Allah kerem ve ihsan sahibi oluşu nedeniyle, bazı eşyayı geçici olarak kullarının mülkiyetine vermiştir. İnsanlar ölümlü Allah ise Bâki'dir. Bu yüzden insanlar öldüklerinde sahip oldukları eşyalar, ilk sahibi olan Allah'a kalır. Allah'ın Vâris olmasından maksat işte budur.

Havas ve Esrarı

Mal, mülk, vakar ve itibar sahibi olmak için "Ya Varis Celle celalühü" diyerek 707 kere okunur.
Sıkıntısı olan akşam ile yatsı arasında bu ismi şerifi 1000 defa okursa sıkıntısı gider. Güneş doğmadan önce 100 defa okunursa hayatta ve öldükten sonra cesedine hiç bir şey zarar vermez.