En kısa dua

En kısa dua
En kısa dua

Dâre Kutni’nin İbni Ömer (r.a.)’dan rivayetine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v.);
“Cebrâil bana vahiy ile geldiğinde gönlüme ilk defa ilka ettiği şey
Bismillahi’r-rahmanirrahim olmuştur” buyurmuştur.

En kısa dua:
Bismillahi’r-rahmanirrahim

Anlamı:
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.

“Bismillahi’r-rahmanirrahim, günlük konuşmalarımızda çok kullandığımız dini ifadelerdendir. Kısaca Besmele denir. Besmele “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı ile (başlamak)” anlamındadır. Besmelenin kısaltılmış şekli Bismillah‘dır. Bu cümle de Allah’ın adıyla anlamındadır.

Besmelede Allah’ın 3 ismi geçmektedir.

1-) Allah: Kendinden başka ilah olmayan, her şeyin gerçek sahibi, yaratıcısı ve kendisinden başka ibadete layık olmayan demektir.
2-) Rahman: Herkese rızk veren, doyuran ve acıyan anlamına gelir.
3-) Rahim: Merhamet eden ve bağışlayan demektir.

Besmele ne zaman söylenir:

Besmele bir işe başlarken söylenir. Söylenme amacı Allah’tan yardım dilemektir. Günah olan işlerde besmele çekilmez. Örneğin içki içen, zina yapan bir besmele ile başlarsa dinden çıkar.