Her türlü Zorluklar için 40 Gün Okunan Mucize Dua Aşağıda yazılı ayeti kerimeyi okumayı vird edinen ve bun a (40) gün en az 500 defa okuyan kimseye bu müddet zarfında hayırlı bir talip çıkar.