MAUN SURESİ’ndeki Sırlar ve Anlamı Mâ’ûn Sûresi, Mekke döneminde inmiştir. 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekât demektir.