7 Gece Devam ( Her gece 786 Besmele-i şerif ile Dileklerin Kabulü ) İlk yazılan, Besmeledir. Âdem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir. Müminler, Besmele yardımı ile, Sırattan geçer. Cennet davetiyesinin imzası Besmeledir.