100 Bin Salavat Gücünde Tesiri 100 BİN SALAVATA Denk Salavatlar Fazileti: Bu mübarek salavat-ı şerife yüzbin salavat gücündedir. Bir defa okuyan, yüzbin salavat okumuş gibi ecre nail olur.