Etikete göz atma

Adak yapılan hayvanın cinsi belirtilmezse