Atamız ilk Peygamber ”Hz. Adem” Aleyhisselam Hakkında Bilgiler Yüce Allah buyuruyor: Hani Rabbin meleklere; ben yeryüzünde bir halife (Âdem’i) yaratacağım dediği zaman, melekler: Biz seni hamd ile tesbih ve takdis ederken, orada (yeryüzünde) fesat çıkaracak ve kan dökecek bir varlık mı yaratacaksın? Dediler. (Allah) “sizin bilmediğiniz şeyleri ancak ben bilirim” buyurdu. (Bakara – 30)