Sağlık ve Afiyet Etkili Dua İslamın korunmasını istediği beş esastan birisi de hayat ve sıhhattır. Onun için sağlığı korumak,ve gerekli tedavi yöntemlerine başvurmak dini bir görevdir.