Ali İmran 18. Ayet, Rızkının Yağmur Gibi Yağması İçin Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst, lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm.