“Esmâü’s-sahâbe” İsimli eserde zikredildiğine göre Dâvûd ibni Ebi Hind şöyle anlatmıştır:” Bir keresinde Mekke’ye doğru yola çıkmıştık. Yol esnâsında bir yerde konakladık. Bir Arabi yanımıza gelip (yiyecek) bir şeyler istedi. Biz ise ona bir şey veremedik.Ne zaman ki yola çıkacaktık, 0 kişi ellerini açıp;