ALLAH’IN “HAYY” İSMİ, HASTALIKLARA ŞİFA “EL-HAYY” Gerçek hayat sahibi, diri ve canlı olan, herşeye hayat veren, can veren. Allah(c.c) sürekli diri ve canlıdır. varlıkları yaratan, hayat veren odur ki, bu özelliği kendisinin canlı ve hayat sahibi olmasından ileri geliyor.