Etikete göz atma

allah’tan bir isteği olan için çok makbul bir dua tertibi