ÂHİRETE ÎMAN Îmanın temel ilkelerinden biri de Ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti hakkun yani öldükten sonra yeniden dirilip kabirden kalkmak ve mahşer yerinde yargı- lanmak haktır. İşte buna âhirete îman denir.