Allah’a Şükür için Şükür Duası Şükür duası, bir müminin mutlaka bilmesi ve sık sık okuması gereken çok önemli dualardan biridir. Zira şükür ve tövbe kavramları bilen bir topluluk için büyük nimetlerdendir. Allah şükür ve tövbeyi Müslümanlara nasip kılarak onları kainatın en şerefli varlıkları haline getirdiğini bir kez daha göstermiştir.