Allah’ın Beratı (ibretlik dini hikaye) Rufaî tarikatına mensup müridlerden biri bir gün kendisine çok güvenerek cezbe halindeyken şöyle dua etti: