Af ve Mağfiret için Okunması Gereken Dualar Af: Günaha ceza vermemektir. Mağfiret ise: tamamen örtmektir. Bazı kere bir günaha ceza verilmekten vazgeçilir ama günah açıklanır ve yüze vurulur. İşte bu aftır. Mağfirette ise, günah açıklanmaz ve yüze vurulmaz. Günahtan tamamen vazgeçilir.