Etikete göz atma

Arayı arayı bulsam izini ilahi sözleri