Çok Etkili Dua Terkibi! Ayetel Kürsi ile Salatı Mücerrebenin Havas ve Sırrı Hicri 1261 yılında Medine-i Münevvere’de havas ve sır ilimlerine hakkıyla vakıf Şeyh Mustafa Hindi(ks) Hz. ile buluştum.O zatlar bana Allah Teala’ya ve Habibi’ne yaklaştıran ve onlarla bir eden ilimlerden bana da öğretmelerini istedim.