Bayram Namazından Önce ve Bayram Günü Yapılacak Zikirler Bayram Namazından Önce 400 kere: Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke leh. lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumît. ve hüve hayyul-lâ yemût. biyedihil hayr. ve hüve alâ külli şey in kadîr.