Etikete göz atma

Belâ gelmeden önce çok duâ etmelidir