Bir Gün Deyip Nasip Olsam ilahisinin sözleri, seçme ilahiler Bir gün deyip nasip olsam Medine’nin yollarına Bu biçare olan gönlüm Düştü hasret narlarına