Herhangi Bir isteği Arzusu Olan Hergün 698 Defa ”Ya Latif” Esmasını Okusun Yâ Lâtif: Lutuf ve keremi bol olan, lutfeden, inayet ve ihsanı sonsuz olan Allah.Bilinen ve bilinmeyen yerlerden kuluna nimetler , hayırlar ve faydalar çıkaran, sürekli lütfeden.